Program povrata

Recikliranog otpada

Recikliramo!

Čvrsto vjerujemo da je važno ponašati se odgovorno s najmanjim mogućim opterećenjem okoliša i svijesti o važnosti recikliranja.

I vi možete biti dio ovoga! Kako? Kada vratite najmanje 3 prazna pakiranja, dobit ćete popust od 10% koji možete iskoristiti pri sljedećoj kupnji.

  Hvala.

  7 činjenica o recikliranju

  Većina otpada je materijal koji se može reciklirati i uvesti u ciklus materijala, čime se dodatno rasterećuje okoliš. Materijali su odvojeni i pravilno uklonjeni ili pripremljeni za ponovnu upotrebu.

  1.

  Od 1950. godine u svijetu je proizvedeno 8,3 milijarde tona plastike.

  2.

  U Hrvatskoj svaka osoba godišnje proizvede gotovo 416 kg otpada.

  3.

  25 % nastalog otpada završi u smeću, a preostalih 75% odlaže se na drugi način ili reciklira.

  4.

  Recikliranje štiti šume i pomaže u smanjenu emisije CO2.

  5.

  Prema nevladinoj organizaciji The World Counts, najveći brodski kontejner mogao bi se svaka dva sata puniti otpadom koji proizvode kućanstva širom svijeta. To znači 4380 takvih brodova godišnje.

  6.

  Recikliranjem se čuvaju ograničeni prirodni resursi što je presudno jer stanovništvo nastavlja eksponencijalno rasti.

  7.

  U usporedbi s odlaganjem otpada, recikliranje PET boca je 75% prihvatljivije za klimu. Recikliranjem prikupljeni PET boca, umjesto spaljivanjem, možemo spriječiti ispuštanje 138 000 tona stakleničkih plinova – uglavnom CO2.